مرکز مشاوره
خبر
كارگاه مدل سازي وآينده نگري سري هاي زماني با ITSM
شرح

مركز مشاوره آماري مستقر در گروه آمار دانشگاه اصفهان در نظر دارد كارگاه آموزشي

 كارگاه مدل سازي وآينده نگري سري هاي زماني با ITSM
 
يك روزه را به شرح زير برگزار نمايد:

زمان : پنجشنبه 22 تير ماه 96 از ساعت 8  تا  14

مكان : گروه آمار دانشگاه اصفهان- ساختمان رياضي و آمار

(نزديك درب جنگلباني)

ظرفيت كارگاه : 15 نفر (اولويت با ثبت نام زودتراست)

مدرس : دكتر مهدي توانگر

هزينه : 100000 تومان

متقاضيان هزينه كارگاه را به شماره حساب درامدهاي اختصاصي دانشگاه اصفهان 2177240238002 (نزد بانك ملي) با كد شناسه 778034 واريز و اصل رسيد خود را حداكثر تا دوشنبه 5 تير ماه 96 به دفتر گروه آمار تحويل نمايندويا تصوير رسيد را به آدرس تلگرام (09131077197)  ارسال نمايند. روي برگه رسيد عنوان كارگاه را بنويسيد. اصل رسيد درزمان برگزاري كارگاه تحويل مي شود.

شركت براي عموم آزاداست.

آدرس كانال تلگرام مركز مشاوره آماري :  @stat_ui_ac_ir

آدرس وب گاه مركز مشاوره آماري :  http://scc.ui.ac.ir

شماره تلفن دفتر گروه آمار : 37934600
51 تعداد بازديد
كارگاه يك روزه مدل سازي وآينده نگري سري هاي زماني با ITSM خلاصه
پست الكترونيكي
نويسنده
كارگاه مدل سازي وآينده نگري سري هاي زماني با ITSM فايل
منبع
1396/02/20 تاريخ
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal